förtydligande

aquila kliar mars16Fick en kommentar på mitt förra inlägg som ger mej anledning att göra ett förtydligande. Tack för den! O så kan angorafjordhästen också få vara med på bild (inte konstigt att det kliar).

Jag menade inte att vi ska lägga ut våra lämningar på åkrarna som dom är. Det tror jag inte är särskilt klokt. Knappt så jag egentligen tror det är klokt att lägga ut stallgödseln som den är – bättre att ”förädla” (o hygienisera) den först – biogas är tex ett utmärkt alternativ.

Det jag ville säga var att gödsel inte växer av sej själv. Den måste återanvändas i ett kretslopp. Eller tillföras i form av mineralgödsel – som som allt annat vi bryter i gruvor en ändlig resurs. Det enda som växer av sej själv är det som fotosyntesen (solen) ger – typ kol, som är det som är grunden i all växtlighet. Alla andra ämnen än kol, syre o väte måste tillföras eller finnas i jorden för att det ska växa – det gäller tex kväve, fosfor, kalium … mfl kemikalier som är viktiga växtnäringsämnen. För mej känns det som om människan kommit väldigt långt från att ha kunskap om vad vi verkligen behöver för att överleva om man tror att man kan odla en gröda för att gödsla med. I princip måste man tillföra minst lika mycket växtnäringsämnen som man tar bort med grödan för att nästa skörd ska växa. Grundläggande kunskap som jag ser det – kanske viktigare än att veta vad 1+1 är –  men uppenbarligen okänt för alltför många! Tyvärr läcker ju gärna marken lite näringsämnen (det vi brukar kalla övergödning) så ofta måste man tyvärr tillföra lite mera än man tar bort med skörden ….

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *